కాటన్ ప్లాస్టర్

ప్రత్యేక Tapete డై!

లివింగ్ వాల్

Written By: డిర్క్ మొహ్స్ - Apr• 09•12
Tapete für das Wohnzimmer

వివిధ అలంకరణలను తో లివింగ్

లివింగ్ వాల్పేపర్లా కాటన్ ప్లాస్టర్

ముఖ్యంగా గదిలో వాల్ లో ఎక్కువ మంది ప్రజలు పత్తి ప్లాస్టర్ సమ్మతిస్తారు. దేశం గది సాధారణంగా apartment యొక్క అత్యధిక నాణ్యత స్థలం మరియు ఇక్కడ మేము సమయం చాలా ఉంచాలని. ప్రత్యేక రూపాన్ని, వివిధ నిర్మాణ ఎంపికలు మరియు కోర్సు దాని లక్షణాలు మేము ఇన్సులేషన్ వేడి, Wicking లేదా ధ్వని శోషణ పత్తి ప్లాస్టర్ మొదటి ఎంపిక, అది గదిలో కోసం ఒక కొత్త వాల్ వచ్చినప్పుడు.

Marmorierungseffekt mit Baumwollputz

వివిధ అలంకరణలను కలపడం ద్వారా ప్రభావం మార్బ్ల

నేడు మీ నమూనా సందర్భంలో ఆర్డర్. మీరు పూర్తిగా ఉచితంగా ca పొందండి. 100 పంపిన పెద్ద నమూనా షీట్లు హోమ్, అందువలన మీ గదిలో ఒంటరిగా వెళ్ళి కొత్త గదిలో వాల్ ఎంచుకోవచ్చు. అనేక అలంకరణలను కలయిక ఈ మరింత గొప్ప అవకాశాలు. ఇక్కడ మీరు వైపు బహుళ నమూనాలు వైపు అటాచ్ లేదా కొద్దిగా కలిసి కదిలించు, అనగా ఒక Marmotierungseffekt సాధించడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఇక్కడ మీరు గురించి మరింత సమాచారం పొందవచ్చు కాటన్ ప్లాస్టర్.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.