Plastr Cotton

Die Tapete unigryw!

Syniadau waliau paentio

Written By: Dirk Mohs - May• 20•13
Syniadau waliau paentio

Syniadau ar gyfer waliau paentio

I wneud eich pedair wal eu hunain gyda dychymyg a chreadigrwydd, cyfleoedd digonedd. Gyda rôl, Brwsh a phaent Offer, yn y waliau peintio syniadau yn gwybod dim ffiniau.

Blaenoriaethau a osodwyd lliwgar

Mae'r dull hwn wedi dod yn boblogaidd iawn: Yn ystod tri waliau ystafell yn cael eu paentio'n wyn llachar iawn neu'n, yn derbyn y bedwaredd wal yn lliw tywyll, sy'n sefyll allan yn gryf. Mae llwyd coch neu ganolig dwfn cynnes yn lliwiau delfrydol, i roi cymeriad newydd i'r ystafell. Posibilrwydd arall yw Tuck: Byddwch ar gefndir golau dro – yn dibynnu ar eich chwaeth – Pasteli Cymhwysol neu liwiau mwy bywiog mewn stribedi llorweddol. Yn arbennig, ystafelloedd bach neu hir yn elwa ar yr ateb hwn.

Mwy o Syniadau waliau paentio

Math arall o ddylunio wal yn gorwedd yn cynnwys cymhellion penodol, Er enghraifft cain dyluniadau planhigion. Felly, ar dir niwtral, er enghraifft, tendril planhigion filigree i'r nenfwd “tyfu” neu blodyn haul arddulliedig maint llawn ymestyn eu blodau tuag at y nenfwd. Mae'r dewis o liwiau nid yw o reidrwydd yn y syniad hwn yn seiliedig ar y realiti – pan fydd y wal wedi ei beintio, er enghraifft, mewn Sandton llachar, yn blanhigyn dringo yn Tan acenion diddorol iawn.
Y ffordd gwrthwyneb yn bosibl: Ar wal canolig-llwyd, planhigyn llwyd neu wyn ysgafn yn codi yn dda iawn – gydag effeithiau o'r fath yn ei gwneud yn ofynnol optegol wal mwyach llun atal dros dro.

Mae'r waliau yn weledol rhannu

Mae math poblogaidd o ddylunio wal creadigol yn y waliau mewn tua hanner yr uchder y nenfwd i dynnu llinell lorweddol a'r hanner gwaelod i bwysleisio wahanol iawn i'r uchaf – optionally gyda pontio nodedig. Mae'r egwyddor hon yn cyfateb i'r Borders am bapuro. Mewn ystafelloedd bach, byddwch yn dod o hyd i chwyddo optegol, pan fydd yr hanner isaf y wal yn cael ei baentio dywyllach na'r top. Mewn ystafelloedd gyda nenfydau uchel, fodd bynnag, y swm y gall un ohonynt yn ôl pob golwg gan hanner wal uchaf tywyllach “dynnu i lawr”. Mae'r pontio rhwng dau liw gall – yn ei dro yn ddibynnol ar y dewisiadau personol – yn cael eu cynllunio gyda addurn, am tendril planhigion, sy'n rhedeg ar draws yr holl waliau, neu siapiau geometrig.

Syniadau ar gyfer waliau paentio gyfer y grisiau

Cynteddau ac ystafelloedd eraill gyda grisiau yn gallu Llethrau, yr optegol yn dilyn y grisiau, yn cael eu cynllunio yn greadigol iawn. Mae llinellau lletraws i fyny ar gefndir lliw yn wahanol yn rhoi llawer mwy o swyn yr ystafell.
Os unwaith y daeth y syniad da yn gyntaf wrth adnewyddu a ffigurau, ac yna llawer mwy o waliau paentio syniadau i yn unig.

Wandregale finden Sie auf www.wandregale.org

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.