Plastr Cotton

Die Tapete unigryw!

Papur wal papur heb fod yn gwehyddu

Written By: Dirk Mohs - May• 07•13

Papur wal papur heb fod yn gwehyddu

Papur wal papur heb fod yn gwehyddu

Mae mwy a mwy o bobl yn tueddu, i helpu eu cartref eu hunain i hen ogoniant. Yn unol â hynny, yn anad dim mor syml â phosibl technegau adnewyddu mae galw, sydd neu brofiad gormodol. Ei gwneud yn ofynnol arbenigedd. Papur wal heb fod yn gwehyddu gennym yn y cyd-destun hwn, y fantais, y gellir eu cymhwyso sych ac felly yn hawdd iawn eu defnyddio gan ddechreuwyr yng nghelfyddyd gwaedlyd o phapuro. Yn nodweddiadol, waliau a nenfydau yn cael eu gludo a'u cymhwyso y stribedi papur wal unigol fel y dymunir Simply. Yn y modd hwn byddwch yn cael mwy o le ar gyfer cywiriadau posibl. Yn yr erthygl canlynol yn rhai agweddau, pa bapur yn ymwneud â y testun 'heb fod yn gwehyddu papur wal’ wylio am, i'r afael.

Papur wal papur heb fod yn gwehyddu

Mae papur wal heb fod yn gwehyddu yn cynnwys ffibrau ddagrau sy'n gwrthsefyll ac yn llyfn a gellir eu gosod oherwydd ei sefydlogrwydd dimensiwn heb yr amseroedd meddal ofynnol fel arall. Papur wal heb fod yn gwehyddu ar gael ym mhob lliw ac amrywiadau. Sydd, er enghraifft, yn awyddus i roi help awyrgylch Môr y Canoldir ar ffurf boblogaidd Wischtechnik ei gartref, Bydd yn gallu gweithredu ei gais yn gyflymach ac yn llai cymhleth yn ymarferol, a thrwy hynny cyflawni canlyniad weledol braf gyda dewis o haddurno'n briodol papur wal heb fod yn gwehyddu, fel pe bai ef ei hun yn buddsoddi Hand. Mae'r papur wal naddion pren poblogaidd ar gael fel fersiwn y we. Er nad oes gwahaniaethau yn bodoli ar eu golwg, cydio mwy o ddefnyddwyr Nid damwain ar y wal gorchudd wneud o nonwoven. Mae'n union yn y dyluniad nenfwd o fanteision papur wal heb fod yn gwehyddu yn ymwybodol yn gyflym, gennych bellach, ond nid gyda trwm, frwydr o bapur wal past diferu, sydd nid yn unig marciau ar y nenfwd a'r waliau, ond mae hefyd yn gadael o lefydd annymunol ac hefyd yn achosi problemau mewn cyfeiriadedd optimaidd.

Beth ddylech chi edrych ar y papur wal papur nad ydynt yn gwehyddu

Fel rheol gyffredinol, wrth phapuro yr angen am isbridd llyfn ac yn lân unrhyw wallcoverings. Mae'r rhai nad ydynt yn poeni yn y fan hon y gofynnol, peryglu canlyniad decidedly unaesthetic, gan fod y anwastadrwydd yn cael ei hatal gan y papur wal newydd ac felly mae'r argraff o lawer o swigod aer bach a ffurfiwyd. Gall fod yn hen bapur wal yn parhau i fod yn gymharol syml yn cymryd lle drwy socian gyda dŵr strelio. Mewn achosion styfnig, fodd bynnag, dim ond helpu'r sander. Dylai unrhyw dyllau neu graciau yn cael eu llenwi â thrwsio filler a lefelu. Mewn cysylltiad â atafaelu papur wal heb fod yn gwehyddu, mae'n bwysig, yn anad dim,, Nid yw i arbed ar past. Rhy ychydig yn cael ei ddefnyddio, felly mae hyn yn cael ei amsugno ar unwaith gan y papur wal ac yn atal y posibilrwydd o aliniad newydd. Os bydd y past yn cael ei gymhwyso, fodd bynnag hael, felly mae gennych ddigon o amser, i ddod â'r papur wal yn y sefyllfa a ddymunir. Pwy papur pan papur wal heb fod yn gwehyddu ar y pwyntiau hyn yn cael eu hanwybyddu, Bydd yn gwerthfawrogi manteision wallcovering hwn cyn bo hir.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.