కాటన్ ప్లాస్టర్

ప్రత్యేక Tapete డై!

పేపర్ మెట్ల వరుస

Written By: డిర్క్ మొహ్స్ - Jan• 31•12

పత్తి ప్లాస్టర్ తో మెట్లు కాగితం

కాటన్ వాల్ మీ మెట్ల wallpapering కూడా ముఖ్యంగా ఆసక్తికరమైన. ఒక వైపు రాపిడి వలన దాని మృదువైన ఉపరితలం గాయాలు ద్వారా పత్తి షైన్ నిరోధిస్తుంది, ఈ ఉదా. కఠినమైన ప్లాస్టర్ సంభవించవచ్చు.
మరోవైపు, అది గోడ కొద్దిగా మురికి లేదా నష్టం కు మెట్ల వరుస కానీ తరచుగా సార్లు వస్తుంది. ఈ మళ్లీ పత్తి వినియోగం చాలా సులభం మరియు శీఘ్ర శుభ్రం మరమ్మతులు చేయవచ్చు, కాబట్టి మీ ఇంటిలో పొడవైన అందమైన మెట్ల కనిపిస్తోంది.
కోర్సు యొక్క, మీ మెట్ల పత్తి ప్లాస్టర్ తో పునర్నిర్మాణం చాలా ప్రత్యేకమైన తయారు మరియు వెంటనే మీ సందర్శకులు ఆకట్టుకోవడానికి చూసుకుంటుంది, మీరు మీ హోమ్ ఎంటర్.
మరింత సమాచారం, మీ మెట్ల టేప్ అలంకరించేందుకు ఎలా, చూడండి కాటన్ ప్లాస్టర్ ప్రాసెసింగ్.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.