కాటన్ ప్లాస్టర్

ప్రత్యేక Tapete డై!

నేను వాల్ పత్తి ప్లాస్టర్ ఉపయోగించవచ్చా

Kann man auf Tapete Baumwollputz verwenden Sollte es sich hierbei um Rauhfasertapete auf Gipskartonplatten handeln, మరియు. ఈ కోసం, అయితే, మీరు ఇప్పటికీ పత్తి ప్లాస్టర్ తయారీదారు యొక్క Spezialisolierfarbe రెండుసార్లు Rauhfasertapete నొక్కి ఉండాలి. ఈ తాళాలు నిరోధిస్తుంది, woodchip వాల్ గోడ, మరియు మరింత విభేదించే, Rauhfasertapete యొక్క చెక్క ముక్కలు కలిగి రంగులు పత్తి ప్లాస్టర్ లో మరకలు కలిగించే. […]

weiterlesen »