కాటన్ ప్లాస్టర్

ప్రత్యేక Tapete డై!

Rauhfasertapete

ఒక woodchip వాల్ యొక్క అందమైన నిర్మాణం స్పష్టంగా మరియు కఠినమైన తాకుతూ లేక నొక్కుతూ పరీక్షించుట ఉంది, చాలా జరిమానా చెయ్యవచ్చు పరిధి ఉద్దేశపూర్వకంగా విలీనం ఎగుడుదిగుడులు చాలా ముతక మరియు గరుకైన. వంటి వాల్ కాదు, యధావిధిగా, ప్రతి ఇతర పైగా అంచుల వద్ద wallpapering సెట్, కానీ మార్గాలు అంచు దగ్గరగా ఖాళీ సరిహద్దుకి ఉంటాయి. Woodchip వాల్ యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం ఉంది, […]

weiterlesen »

సరైన బ్రషింగ్

కొంత సమయం తరువాత, ఈ సమస్య ప్రతి సమయం. రోజువారీ ఘటనలకు ద్వారా గోడల స్పష్టమైన మార్కులు భరించలేక. గీతలు మరియు stains సుస్పష్టంగా నెమ్మదిగా. ఈ సమయంలో, మాత్రమే ఒక విషయం సహాయపడుతుంది - పెయింట్ ఒక కొత్త కోటు దొరకలేదు తప్పక. ఒక విసుగుగా భావిస్తారు సాధ్యం కాదు ఉండాలి, బదులుగా, అది అవకాశం అందిస్తుంది, gleich auch eine Umgestaltung des […]

weiterlesen »