కాటన్ ప్లాస్టర్

ప్రత్యేక Tapete డై!

పత్తి ప్లాస్టర్ అండర్లైన్

Alten Baumwollputz streichen Falls Ihnen Ihr Baumwollputz nach vielen Jahren nicht mehr gefällt, మీరు ఒక సాధారణ గోడ పెయింట్ తో ఈ పైగా చిత్రీకరించాడు. ఈ విధంగా మీరు ఒక nice ఉపరితల గోడ ఉపరితలం ఉంచడానికి. ఈ విధానం తరచుగా కావలసిన కోర్సు పునరావృతం చేయవచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ, దయచేసి, dass Sie aufgrund der hohen Saugfähigkeit des Baumwollputzes mit der 2-3fachen Menge and Wandfarbe […]

weiterlesen »