ਕਪਾਹ ਪਲਾਸਟਰ

ਬਿਨਾ Tapete Die!

Strukturtapeten

Written By: Dirk Mohs - May• 05•13

Strukturtapete

Strukturtapete

ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ Neurenovierung ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ. ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ. ਕੀ ਹੋਰ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ textured ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਗੂ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ.

Textured ਵਾਲਪੇਪਰ ਕੀ ਹਨ?

Textured ਵਾਲਪੇਪਰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਤੇ ਗਠਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਕਾਰਨ. ਕੌਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ Monochrome ਸਜਾਵਟ, ਸੱਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ. ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਤਹ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ- ਜ. ਕੰਧ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲਪੇਪਰ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਭੜਕੀਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ. ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਾਲਪੇਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹਨ. ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੱਬੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ Mop ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਖ਼ਰਚ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲਪੇਪਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ. ਇਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਿਊ ਮਾਹੌਲ ਅੱਪ conjure. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ Terrakottaton ਕਈ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਨੀਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਚਿੱਟਾ wallcovering ਹੋਣੇ. ਫ਼ਰਕ ਬੁਰਸ਼ ਜ. ਗੋਲ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ textured ਵਾਲਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Textured ਵਾਲਪੇਪਰ - ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹ

ਇਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣ ਜਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ. ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਲ ਜ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼-ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ wallcovering ਦੀ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ textured ਵਾਲਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਹਟਾਉਣ ਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ, ਖੱਲ-ਵਾਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਲਪੇਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਵਾਪਸ, ਵਾਪਸ ਕੰਧ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ, ਜਦਕਿ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਹਨ, ਪਰ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਲੰਘਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਵਾਲਪੇਪਰ ਇਸ ਸਤਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, textured ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ überzutapezieren. ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਉੱਚ ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ. ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬਣਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਨਵ wallcovering ਦੇ ਅਨੰਦ ਲੰਮੇ ਜਾਵੇਗਾ.

© Faferek – Fotolia.com

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.