కాటన్ ప్లాస్టర్

ప్రత్యేక Tapete డై!

Archiv der Kategorie 'Renovieren'

పెయింటింగ్ గోడలు ఐడియాస్

ఊహ మరియు సృజనాత్మకత తో మీ సొంత నాలుగు గోడల చేయడానికి, అవకాశాలు పుష్కలంగా. పాత్రతో, అమర్చారు బ్రష్ మరియు పెయింట్, గోడలు ఆలోచనలు వేస్తూ ఉంటాయి ఏ హద్దులు తెలుసు. Farbliche Schwerpunkte setzen Diese Methode ist mittlerweile sehr beliebt: ఒక గది మూడు గోడలు సమయంలో చాలా ముదురు తెలుపు పెయింట్ చేయబడతాయి లేదా, erhält die vierte Wand eine dunkle […]

weiterlesen »

Glasfasertapete

ఫైబర్గ్లాస్ వాల్ వారి దీర్ఘాయువు మరియు వారి అనుకూలత ద్వారా రెండు వర్ణించవచ్చు. అందువలన వారు ఒక గోడ కవరింగ్ పబ్లిక్గా లేదా అధిక వినియోగం స్పేస్ లో ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తారు. ఎంతవరకు ఒక ఫైబర్గ్లాస్ వాల్ కూడా మీ సొంత నాలుగు గోడల ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి నిరూపించడానికి చేయవచ్చు, క్రింద చర్చించబడ్డాయి చేయబడుతుంది. Glasfasertapete im Diskurs Glasfasertapeten nehmen in Bezug auf ihre Umweltverträglichkeit […]

weiterlesen »

పిల్లి వాల్ స్క్రాప్ ఉంటే

మీకు తెలుసా ఆ చాలా? పిల్లులు అది గొప్ప అవకాశం మీ గోడల వాల్ గీరిన కనుగొనేందుకు. మీరు కేవలం పునర్మించిన చేశారు, సంతోషించు, తరువాత తిరిగి ఇంటికి కొన్ని రోజుల వచ్చి మళ్ళీ కొత్త వాల్ లో మీ పిల్లి నుండి గీతలు చూడండి. Mit herkömmlicher Tapete ist dies äußerst ärgerlich und die nächste Renovierung deutet sich […]

weiterlesen »

పేపర్ కాని నేసిన వాల్

ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఉంటాయి, పూర్వ వైభవం వారి సొంత ఇంటిలో సహాయం. దీని ప్రకారం, సాధ్యమైనంత అన్ని వంటి సాధారణ పైన పునరద్ధరణ పద్ధతులు గిరాకీ, ఇది లేదా అధిక అనుభవం. నైపుణ్యం అవసరం. కాని నేసిన సంక్రాంతి ఈ సందర్భంలో కలిగి, ప్రయోజనం, dass sie trocken angebracht werden können und damit auch von blutigen Anfängern in der Kunst des Tapezierens problemlos zu […]

weiterlesen »

Strukturtapeten

దాని లోపలి Neurenovierung ప్రణాళిక ఎవరైనా, పోలిస్తే ఎంపికలు అనేక శాఖలు ముఖాలు. ఈ సందర్భంలో ఏ యాదృచ్చికం ఆనందం, నిర్మాణం వాల్ శాశ్వత ప్రజాదరణ ఉంది. ఏం ఇతర వాల్ కవరింగ్ ముందు వివరాలు ఈ వేరుచేస్తుంది మరియు ఉపరితల వాల్ వర్తించే సమయంలో పరిగణలోకి పాయింట్లు, క్రింది మూలాధార చర్చించకూడదు. ఉపరితల వాల్ ఏమిటి? Strukturtapeten bestechen nicht […]

weiterlesen »