కాటన్ ప్లాస్టర్

ప్రత్యేక Tapete డై!

పత్తి ప్లాస్టర్ అండర్లైన్

Written By: డిర్క్ మొహ్స్ - Feb• 01•12

పాత పత్తి ప్లాస్టర్ తొలగించు

మీరు ఇకపై అనేక సంవత్సరాల తర్వాత మీ పత్తి ప్లాస్టర్ వంటి, మీరు ఒక సాధారణ గోడ పెయింట్ తో ఈ పైగా చిత్రీకరించాడు. ఈ విధంగా మీరు ఒక nice ఉపరితల గోడ ఉపరితలం ఉంచడానికి. ఈ విధానం తరచుగా కావలసిన కోర్సు పునరావృతం చేయవచ్చు.
ఏదేమైనప్పటికీ, దయచేసి, మీరు 2-3 సార్లు మొత్తం మరియు గోడ రంగు తో పత్తి ప్లాస్టర్ అధిక absorbency కారణంగా ఆశించే కలిగి. ఇంకా, అది మళ్ళీ పత్తి ప్లాస్టర్ పూత తర్వాత దానిని తొలగించడానికి చాలా కష్టం, అతను అరుదుగా ఇప్పుడు గ్రహిస్తుంది, ఎందుకంటే. అదనంగా, కోర్సు యొక్క, సానుకూల ధర్మాలను కొన్ని వెళ్ళండి, సమ్మె ద్వారా ధ్వనిని శోషణ మరియు తేమ నియంత్రణ కోల్పోయింది.

పత్తి ప్లాస్టర్ పెయింటింగ్ ప్రత్యామ్నాయ

పత్తి ప్లాస్టర్ ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా overmolding తాజా పత్తి ప్లాస్టర్ ఉంది. ఈ రెండవది, మీరు దీన్ని కూడా కొన్ని సానుకూల లక్షణాలను బలోపేతం, చాలా సులభమైన వెళ్తాడు మరియు, wicking మరియు ఉష్ణ ఇన్సులేషన్ గా. అందువలన, ఈ విధానం ప్రాధాన్యత పత్తి ప్లాస్టర్ పెయింటింగ్.
మీరు గురించి మరింత సమాచారాన్ని పొందవచ్చు పత్తి ప్లాస్టర్ ప్రోసెసింగ్.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.