Bông thạch cao

Die Tapete độc ​​quyền!

Di bông thạch cao

Written By: Dirk Mohs - Feb• 01•12

Làm thế nào tôi có thể loại bỏ bông thạch cao?

Bông thạch cao được biết đến với độ bền của nó và những khoảng thời gian cập nhật lớn. Tuy nhiên, cũng đi kèm trong bông sạch ngày, nơi bạn muốn thay thế nó như một lần. May mắn thay, điều này cũng rất dễ dàng. Hãy bình xịt (lý tưởng 5 Lít) và làm ẩm bông thạch cao một mạnh mẽ. Nếu điều này được làm mềm sau vài phút, Bạn có thể trượt với một thìa từ tường dễ dàng. Bông thạch cao là không độc hại và có thể được xử lý như chất thải sinh hoạt hoặc phân compost.

Di chuyển một thay thế cho bông thạch cao

Một số đặc điểm tích cực của bông thạch cao, như cách nhiệt hoặc hấp thụ độ ẩm, củng cố độ dày vật liệu nào. Nếu thạch cao bông cũ không bị ô nhiễm với nicotine hay chất béo và không chứa các thành phần tạo màu tự, Bạn chỉ có thể thêm một layer mới Tấm gỗ nhỏ bông thạch cao và đã tỏa sáng căn hộ của bạn trong huy hoàng mới.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.