కాటన్ ప్లాస్టర్

ప్రత్యేక Tapete డై!

గోడలు కాటన్ లైనింగ్

Written By: డిర్క్ మొహ్స్ - Mar• 07•12

గోడలు కాటన్ లైనింగ్, కూడా పత్తి ప్లాస్టర్ లేదా ద్రవ వాల్పేపర్గా పిలుస్తారు, ఒక వైపు ఒక ప్రత్యేక రూపాన్ని గోడ. మరోవైపు, అతను కూడా గోడ యొక్క లక్షణాలు మార్చబడింది మరియు ఈ విధంగా కూడా కృత్రిమంగా వాతావరణం నివసిస్తున్న.
పత్తి లైనింగ్ తేమ నియంత్రకం కొరకు మీ వాల్ మరియు ఒక మృదువైన మరియు హార్డ్ గోడ కూడా సాఫ్ట్ గరుకు ఉపరితలం గణనీయంగా మరింత గది ధ్వని శోషించబడతాయి. ఈ గది ధ్వని మెరుగుదలపై గణనీయంగా దోహదం. మరియు మా రోజువారీ బట్టలు నుండి తెలుసు వంటి, కాబట్టి ఉష్ణ ఇన్సులేషన్ కోసం గోడ పత్తి ప్యాడ్ ధరించి. మీరు ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో ఈ గమనించవచ్చు, మీరు మాత్రమే అరచేతితో ఒక సాధారణ wallpapered బయటి గోడ టచ్, మరియు అప్పుడు పత్తి లైనింగ్ బయటి గోడ పూత ఉంటే. పత్తి లైనింగ్ తో గోడ ఎక్కువ వేడిగా అనిపిస్తుంది.
ఇక్కడ మీరు ఉపయోగించడం సమాచారాన్ని కనుగొంటారు కాటన్ ప్లాస్టర్.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published.